Принтиране

Противоречи ли чл. 437, ал. 4, изр. 2 от ГПК на Българската конституция?

Автор: Сибила Игнатова,
Обжалване действията на съдебния изпълнител През 2007 г. беше приет новият Гражданскопроцесуален кодекс (ГПК), с който значително беше ограничена възможността за обжалване на незаконосъобразните действията на съдебните изпълнители (частни и държавни). От една страна, при засягане на правата и законните интереси на страните и третите лица от незаконно принудително изпълнение те разполагат с право на […]