- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Промени ли се доверието към арбитражното производство след изменението на правния режим

Недържавното договорно правораздаване е предпочитан способ за защитата на спорни търговски правоотношения.