Принтиране

Промени ли се доверието към арбитражното производство след изменението на правния режим

Автор: Маргарита Златарева,
Недържавното договорно правораздаване е предпочитан способ за защитата на спорни търговски правоотношения.