Принтиране

Процесуални способи за защита на залогодателя при пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози

Автор: Емил Лукаев,
Последната голяма реформа на Закона за особените залози (ЗОЗ) стана факт през декември 2016 г. (обн. ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.). Съгласно мотивите на законопроекта целта е да се предоставят адекватни механизми за защита и гаранции на всички заинтересовани страни.