- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Процесуални действия, съдържащи заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации

В ДВ, бр. 68 от 31.07.2020 г. е обнародван Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ЗД на ГПК).