- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Прелюдия към Тълкувателно дело № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС

Анализ на противоречивата съдебна практика