Принтиране

Прелюдия към Тълкувателно дело № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС

Автор: Петър Топуров,
Анализ на противоречивата съдебна практика