- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Преглед на актуалната практика на ВКС по исковото производство

В няколко броя на списанието авторът представя актуалната практика на ВКС, от последните три години, по някои въпроси на исковото производство.