Принтиране

Преглед на актуалната практика на ВКС по исковото производство

Автор: Венелин Гачев,
В няколко броя на списанието авторът представя актуалната практика на ВКС, от последните три години, по някои въпроси на исковото производство.