- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Преглед на актуалната практика на ВКС по исковото производство

Свидетелските показания, там където са допустими, са съществено, но твърде несигурно доказателствено средство.