Принтиране

Преглед на актуалната практика на ВКС по исковото производство

Автор: Венелин Гачев,
Свидетелските показания, там където са допустими, са съществено, но твърде несигурно доказателствено средство.