- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Актуална практика на ВКС по исковото производство – Предявяване на иск

В няколко броя на списанието авторът ще се опита да събере и изложи актуалната практика на ВКС от последните три години по някои въпроси на исковото производство. Въпросите ще са подбрани избирателно, съобразно значимостта им.