Принтиране

Представителният иск в потребителското право на Европейския съюз

Автор: Поля Голева,
Потребителското право отново е в полезрението на органите на Европейския съюз и на държавите членки. На 14.02.2020 г. влязоха в сила измененията и допълнения­та на Закона за защита на потребителите (ДВ, бр. 13 от 14.02.2020 г.), който съгласно Допълнителната разпоредба – § 42, предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2394 на Европейския парламент и […]