Принтиране

Предимства на способите за извънсъдебно решаване на спорове

Автор: Таня Йосифова,
Съдебните производства протичат продължително време, обвързани са с кратки преклузивни срокове, в които могат да се представят доказателства и да се правят доказателствени искания, възражения и т.н.