- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Правните последици от влязлата в сила присъда в гражданския процес

Проблемът за влиянието на влязлата в сила присъда върху разглеждането на гражданскоправните последици на деянието е решен в нашето законодателство.