Принтиране

Правните последици от влязлата в сила присъда в гражданския процес

Автор: Поля Голева,
Проблемът за влиянието на влязлата в сила присъда върху разглеждането на гражданскоправните последици на деянието е решен в нашето законодателство.