Принтиране

Последиците от излизането на Великобритания от Европейския съюз („Брекзит“) върху международния граждански процес

Автор: Деян Драгиев,
До напускането на Великобритания, въпросите на международната компетентност във Великобритания се разрешаваха по силата на системата от норми, известна като режима „Брюксел“, т. е. регламентите на ЕС относно международна компетентност като например Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12.12.2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела („Брюксел Ia“) и др.