- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

По някои спорни въпроси на защитата срещу нищожни определения и разпореждания на съда

Критични бележки срещу Решение № 131 от 01.06.2021 г. по гр. д. № 3652/2020 г. на ВКС