Принтиране

Отваряне на наддавателните предложения и проверка на законосъобразността им

Автор: Димитър Иванов
Публичната продан по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), като изпълнителен способ, приключва с постановлението за възлагане, което е крайният акт, чрез който купувачът се легитимира като собственик.