Принтиране

Определяне на договорни клаузи от съда – чл. 300 от Търговския закон

Автор: Поля Голева,
1. В чл. 300 от Търговския закон (ТЗ) е предвидено, че когато страните по договора уговорят при настъпване на определени обстоятелства да го допълнят, но не могат да постигнат съгласие, всяка от тях може да поиска от съда да направи това.