Принтиране

„Очевидната неправилност“ като основание за допускане на касационно обжалване на въззивното решение

Автор: Крум Тодоров,
„Очевидна неправилност“ е въведено с новата разпоредба на чл. 280, ал. 2, предл. 3 ГПК основание за допускане на касационен контрол, без допускането на такъв да е обусловено от обосноваване на общата и допълнителните предпоставки на чл. 280, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ГПК.