Принтиране

Обжалване по реда на чл. 248, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс

Автор: Станимира Велева-Моллова,
Настоящото изследване цели да прегледа противоречивата практика по въпроса за обжалване на определенията по реда на чл. 248, ал. 3, изр. 2 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и да изложи тълкуването на автора на разпоредбите и на мотивите на съда.