Принтиране

Неприсъствено решение – някои правни аспекти

Автор: Мариана Терзиева,
Съдебното решение, което се постановява по реда на чл. 238 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от 2008 г. (неприсъствено решение), не е съвсем непознато на българското законодателство.