Принтиране

Недопускане на свидетелски показания за установяване на договори на стойност, по-голяма от 5000 лв.

Автор: Анастас Пунев,
Проблеми при прилагането на забраната по чл. 164, ал. 1, т. 3, предл. второ от Гражданския процесуален кодекс