Принтиране

Медиацията в спорове, свързани с търговски марки

Автор: Любка Василева-Карапанова,
Търговската марка е специфичен обект на собственост, чиято основна функция е да отличава стоките или услугите на своя притежател от тези на останалите пазарни участници.