- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Легитимацията на страните при иска за защита на членство в практиката на ВКС

Активно легитимиран по иска по чл. 71 от Търговския закон (ТЗ) е съдружник или акционер, а пасивно легитимирано е съответното дружество, чийто член е той.