Принтиране

Легитимацията на страните при иска за защита на членство в практиката на ВКС

Автор: Николай Колев,
Активно легитимиран по иска по чл. 71 от Търговския закон (ТЗ) е съдружник или акционер, а пасивно легитимирано е съответното дружество, чийто член е той.