Принтиране

Критични бележки по промените в Гражданския процесуален кодекс и Закона за медиацията, с които се урежда задължителната медиация по висящи граждански дела

Автор: Атанас Иванов
На 25.01.2023 г., 48-то Народно събрание на Република България прие промени в Закона за медиацията (ЗМ), които е предвидено да влязат в сила от 01.07.2024 г.