Принтиране

Критичен преглед на проекта за Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите

Автор: Серафим Стойновски
I. Въведение