- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Какъв е порокът на съдебното решение, постановено в нарушение на изискването за несменяемост на състава (чл. 235, ал. 1 ГПК)

В светлините на прожекторите