- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Извършването на процесуални действия в електронна форма – крачка напред към електронното правосъдие

Действащата от 09.08.2016 г. глава 18а от Закона за съдебната власт (ЗСВ) регламентира извършването на удостоверителни изявления и процесуални действия в електронна форма.