Принтиране

Искът за отмяна на арбитражно решение по чл. 47 и следващите от Закона за международния търговски арбитраж

Автор: Маргарита Златарева,
Производството за отмяна на арбитражно решение по исков ред по чл. 47 и сл. от Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА) е предназначено да предотврати съществуването на арбитражни решения, произнесени с нарушения около съществуването, сключването или обема на арбитражното споразумение.