- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Електронното връчване на призовки и съобщения според новата правна уредба в Гражданския процесуален кодекс

Независимо от тежката здравна и икономическа криза, предизвикана от разпространението на COVID-19, новата реалност наложи бързото въвеждане на дигитализацията във всички области, в които досега държавата бездействаше.