Принтиране

Действия на цесионера, конституиран като взискател в изпълнителното производство при липса на надлежно уведомяване на длъжника за цесията

Автор: Владислав Дацов,
I. Въведение