Принтиране

Анализ на практиката на ВКС по приложението на чл. 280, ал. 2, пр. 3 от Гражданския процесуален кодекс

Автор: Венелин Гачев,
Със ЗИДГПК - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., беше приета новата ал. 2 на чл. 280 ГПК. С нея се предвиди „Независимо от предпоставките по ал. 1 въззивното решение се допуска до касационно обжалване при вероятна нищожност или недопустимост, както и при очевидна неправилност“.