Принтиране

Актуални промени в ГПК

Автор: Бистра Николова,
Участие в съдебно заседание и събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка в гражданския процес (Държавен вестник, бр. 98 от 2020 г.) Практическото реализиране на задължението на съда по чл. 360а от Закона за съдебната власт (ЗСВ) за извършване на всички процесуални действия в електронна форма обоснова необходимостта от нови, конкретни предвиждания в Гражданския процесуалeн кодекс […]