Принтиране

Възможностите за договаряне в кратки срокове при въздействието на изключителни обстоятелства

Автор: Полина Цокова,
Необходимостта от бързи и адекватни действия на държавните и общинските учреждения в условията на спешност поради т. нар. „непредвидени обстоятелства“ може да наложи различни организационни мерки, включително и такива, които да се предприемат в изпълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането на ЗОП (ППЗОП).