Принтиране

Въпроси от практиката по тълкуване и прилагане на Закона за обществените поръчки

Автор: Цветелина Василева,
В процеса на възлагане на обществени поръчки пред възложителите възникват редица въпроси, безспорно свързани с възможно най-правилното и законосъобразно провеждане на процедура.