- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Въпроси и отговори по обществени поръчки – Възможно ли е да има редовен ЕЕДОП без самият той да е подписан с квалифициран електронен подпис

В рубриката „Задочен семинар“ Ви представяме общозначими и интересни казуси и въпроси, зададени от участниците до лекторите на правните семинари, които ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“ провеждат.