Принтиране

Въпроси и отговори по обществени поръчки – Нови обстоятелства, подлежащи на деклариране от членовете на оценителните комисии

Автор: Мариана Кацарова,
Председателят и членовете на комисия за провеждане на процедура по ЗОП са декларирали липса на конфликт на интереси след узнаване на списъка с участниците. Тези действия достатъчни ли са и отговарят ли на нормативните изисквания?