Принтиране

Техническите спецификации на публичните възложители по Закона за обществените поръчки

Автор: Полина Цокова,
Решение на Съда на ЕС (девети състав) от 25 октомври 2018 г. по дело C-413/17