Принтиране

Съдебни решения на Върховния административен съд, Четвърто отделение, постановени в производства по реда на чл. 216 от Закона за обществените поръчки

Автор: Полина Цокова,
Съгласно разпоредбата на чл. 112, ал. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложителят сключва договора за обществената поръчка в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите […]