Принтиране

Пропуски на възложителите при прекратяване на обществена поръчка

Автор: Цветелина Василева,
В практиката на контролните органи са обект на разглеждане и анализ и решения на възложители за прекратяване на процедури на различни правни основания, разписани в чл. 110, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).