Принтиране

Промените в Закона за обществените поръчки, в сила от 1 януари 2021 г.

Автор: Полина Цокова,
В бр. 107 от 18.12.2020 г. на „Държавен вестник“ бе обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Целта на авторите на проекта е била с претворяването му в действащо право той да осигури необходимите нормативни предпоставки за по-нататъшното развитие на процеса по въвеждане на изцяло електронно възлагане на обществени поръчки в страната.