Принтиране

Промените в Правилника за прилагането на Закона за обществените поръчки по отношение на правилата за работата на комисията на възложителя

Автор: Полина Цокова,
С Постановление № 167 на Министерския съвет от 22.04.2021 г. бяха приети поредица от изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (Правилника, ППЗОП).