- Електронни издания – ИК Труд и право - https://e.trudipravo.bg -

Проблемът с искането на разяснения от участниците през призмата на практиката на КЗК и на ВАС

В последните месеци сме свидетели на чести допълнения в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които са продиктувани от необходимостта да бъдат отразени всички съществени елементи от новата електронна платформа за повеждане на процедури. Извън тези, безспорно актуални, теми на възлагането обаче, остават и редица въпросиq свързани с правилното и унифицирано прилагане на вече действащите разпоредби […]