Принтиране

Проблемът с искането на разяснения от участниците през призмата на практиката на КЗК и на ВАС

Автор: Цветелина Василева,
В последните месеци сме свидетели на чести допълнения в Закона за обществените поръчки (ЗОП), които са продиктувани от необходимостта да бъдат отразени всички съществени елементи от новата електронна платформа за повеждане на процедури. Извън тези, безспорно актуални, теми на възлагането обаче, остават и редица въпросиq свързани с правилното и унифицирано прилагане на вече действащите разпоредби […]