Принтиране

Примери от работата на комисията, назначена от възложителя, по провеждането на обществените поръчки

Автор: Цветелина Василева,
Анализът на правоприлагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е инструмент за запознаване с подхода на контролните органи, както и за основа за предприемане на подходящи корективни действия от страна на възложителите при провежданите от тях обществени поръчки.