Принтиране

Примери от актуалната практика на българските съдилища по въпроси на обществените поръчки

Автор: Полина Цокова,
В зависимост от особеностите на конкретния казус, често пъти прилагането на Закона за обществените поръчки (ЗОП) може да се съчетава с необходимост юристите да съобразят и други закони, които имат отношение към предмета на поръчката, характеристиките на доставяното изделие или са определящи за статута и функциите на възлагащата организация.