Принтиране

Прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка при наличие на една подходяща оферта съгласно актуалната практика на КЗК и на ВАС

Автор: Весела Андонова,
Съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) са налице два вида прекратяване на процедурата за възлагане на обществени поръчки.